Flow Chart Kullanımı ve Çözümlü Örnekler

Arayüzü Tanıma

flowchart
1. Başla: Akış şemasının başlangıcını ifade eder. Her akış şeması mutlaka “Başla” ile başlamalıdır.
2. İşlem: Atama işlemi, aritmetik işlemler ve string işlemlerini ifade eder. (ör: A=B+5)
3. Giriş: Veri girdisi almak için kullanılır. (ör: Kullanıcıdan sayı istemek)
4. Çıkış: Veri çıktısı vermek için kullanılır. (ör: Sonucu ekrana yazdırmak)
5. Şart: Koşulun doğru veya yanlış oluşuna göre algoritmaya yön vermek için kullanılır.
6. Bağlantı: İşlevsizdir, Sadece ok işaretlerini düzenli tutmak için kullanılır.
7. Fonksiyon: Hazır fonksiyonları çağırmak için kullanılır.
8. Pencere: Tasarlanan pencereyi açmak için kullanılır.
9. Dur: Akış şemasının bitişini ifade eder. Her akış şeması mutlaka “Dur” ile bitmelidir.

10. Çalıştır: Akış şemasının simülasyonunu başlatır.
11. Durdur: Akış şemasının simülasyonunu durdurur.
12. Duraklat: Akış şemasının simülasyonunu duraklatır.
13. Adım: Akış şemasının simülasyonu duraklatılmış ise devam ettirir.
14. Gecikme: Akış şemasının simülasyonunda her adımdaki bekleme süresini belirtir (milisaniye)
15. Ekran: Simülasyon penceresini açar.
16. Yığın: Stack/yığın durumunu izlemeyi sağlayan bir pencere açar.
17. Değişkenler: Değişkenlerin o andaki değerlerini gösteren bir pencere açar.

18. Bağla: Seçili olan nesneye, o nesneden bir önce seçilen nesneyi bağlar.
19. Düzenle: Seçili olan nesneyi düzenler. (Bunu nesneye çift tıklayarak da yapabilirsiniz.)

20. Nesne Sil: Seçili olan nesneyi siler. (Nesne ile ilişkili bir çizgi olmamalı)
21. Çizgi Sil: Seçili olan nesne ile, bir önceki seçili olan nesne arasında çizgi (bağ) varsa siler.

 

Örnek Akış Şeması
Kullanıcının girdiği 2 sayıyı toplayıp ekrana yazan algoritmanın akış şeması

flowchart-ornek

Bu şemayı oluşturmak için sırasıyla şu butonlara basınız:

 1. Başla
 2. Giriş (Açılan pencerede, Mesaj: “1. Sayıyı giriniz”, Değişken: A)
 3. Bağla
 4. Giriş (Açılan pencerede, Mesaj: “2. Sayıyı giriniz”, Değişken: B)
 5. Bağla
 6. İşlem (Açılan pencerede, “Aritmetik işlem” sekmesi, İşlenen 1: A, İşlenen 2: B, İşlem: +, Sonuç değişkeni: C)
 7. Bağla
 8. Çıkış (Açılan pencerede, Mesaj: “Toplam”, Değişken: C)
 9. Bağla
 10. Dur
 11. Bağla

Evet, Artık şemamız hazır. Çalıştıra basarak test edebilirsiniz.

Çözmek isteyenlere, buyrun Örnek Sorular:

 • Kullanıcının girdiği 2 sayının ortalamasını ekrana yazan algoritmanın şemasını çiziniz
 • Kullanıcının girdiği sayının işaretini bulan algoritmanın şemasını çiziniz (Pozitif, Negatif, Sıfır)
 • Kullanıcının girdiği 2 sayının büyük olanını bulan algoritmanın akış şemasını çiziniz
 • Kullanıcının girdiği sayının 7’ye bölünebilirliğini kontrol eden algoritmanın akış şemasını çiziniz
 • Kullanıcının girdiği sayının 7’ye ve 11’e bölünebilirliğini kontrol eden algoritmanın akış şemasını çiziniz
 • 1’den klavyeden girilen sayıya kadar olan tüm sayıları sırayla ekrana yazdıran algoritmanın akış şemasını çiziniz
  Örneğin, kullanıcı 7 girmiş ise; 1 2 3 4 5 6 7 yazacak.(Biçimlendirme önemsiz)
 • Kullanıcının girdiği sayının faktöriyelini hesaplayan algoritmanın akış şemasını çiziniz (Fonksiyon kullanmayın!)
 • Kullanıcının istediği miktarda girdiği sayıların ortalamasını hesaplayan algoritmanın akış şemasını çiziniz (Önce kaç sayı gireceğini soracak, sonra sayıları soracak)
 • Kullanıcının istediği sürece girdiği sayıların ortalamasını hesaplayan algoritmanın akış şemasını çiziniz (Her sayıdan sonra yeni sayı girecek misiniz diye soracak (1:Evet 0:Hayır))

Çözümlerini buradan indirebilirsiniz.

Tags: , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply