Delphi’de Matematik : Üs ve Karekök

Bu yazımda Kare, Karekök ve Üs olaylarının nasıl olduğuna değineceğim. Gayet basittir…

Bir Sayının Karesi : 

Delphi’nin bize sunduğu imkanlardan birisi, gayet basit bir işlem.

var
sayi,karesi:Integer;
begin
//bir adet edit koyuyoruz.
sayi:=StrToInt(Edit1.Text);
karesi:=Sqr(sayi);
ShowMessage(' Sonuç : ' + IntToStr(karesi));
end;

Yani sqr(); fonksiyonu…

Karekök :

Delphi’nin bize sunduğu imkanlardan birisi, gayet basit bir işlem.

var
kok:Integer;
sonuc:Real;
begin
//bir adet edit koyuyoruz.
kok:=StrToInt(Edit1.Text);
sonuc:=Sqrt(kok);
ShowMessage(' Sonuç : ' + FloatToStr(sonuc));
end;

Yani sqrt(); fonksiyonu…

Üs :

Delphi’nin bize sunduğu imkanlardan bir diğeri, bu da gayet basit bir işlem.

var
sayi,us,sonuc:Integer;
begin
//iki adet edit koyuyoruz.
sayi:=StrToInt(Edit1.Text);
us:=StrToInt(Edit2.Text);
sonuc:=Power(sayi,us);
ShowMessage(' Sonuç : ' + IntToStr(sonuc));
end;

Yani Power(); fonksiyonu…(Uses da Math olması gerekmektedir).

IntPower(); Tamsayı üs içindir, Power(); Reel sayı üs içindir…

Tags: , , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply