Delphi’de Matematik : Trigonometri

Bu yazımda Delphi’de ki Trigonometrik fonksiyonlardan bahsedeceğim. Öncelikle Uses’a Math ekleyelim.

Sin(Sayi);//Sinüs
Cos(Sayi);//Kosinüs
Tan(Sayi);//Tanjant
//Kotanjant
Cot(Sayi);//veya ;
Cotan(sayi);
//Sekant
Secant(Sayi);//veya ;
Sec(Sayi);
//Kosekant
Cosecant(Sayi);//veya ;
Csc(Sayi);

Hem sinüs hem kosinüs :

var
sayi,sayiSin,sayiCos:Extended;
begin
//Hem sinüs hem kosinüs
SinCos(sayi,sayiSin,sayiCos);
(*
bu işlemden sonra:
sayi değişkenindeki sayının;
sinüsü, sayiSin değişkenine
kosinüsü, sayiCos değişkenine
atanır...
Bu işlemin avantajı:
ayrı ayrı sin() ve cos() çalıştırmaya göre 2 kat daha hızlı çalışır...
*)
end;

Hiperbolik Türevler :

SinH(X);
CosH(X);
TanH(X);
CotH(X);
SecH(X);
CscH(X);

Arc- Türevleri :

ArcCos(X);
ArcSin(X);
ArcCot(X);
ArcTan(X);
ArcTan2(X,Y);
ArcCsc(X);
ArcSec(X);

Hiperbolik Arc- Türevleri :

ArcCosH(X);
ArcSinH(X);
ArcCotH(X);
ArcTanH(X);
ArcCscH(X);
ArcSecH(X);

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply