Delphi’de Matematik : Sayısal Kontroller

Bu yazımda bazı sayısal işlemlerden bahsedeceğim.

Şarta Göre Sayısal Değer : 

Uses’da math olmalıdır.

IfThen(AValue,ATrue,AFalse);
(*
AValue   =>   Şart (Zorunlu)
ATrue     =>   Doğruysa değer (Zorunlu)
AFalse    =>   Yanlışsa değer (Zorunlu değil, Atanmazsa 0 kabul edilir.)
*)

Verilen Değerin Verilen Aralıklarda Olup Olmadığı:

Uses’da Math olmalıdır.

InRange(AValue, AMin, AMax);
(*
AValue  =>  Sayı (Zorunlu)
AMin      =>  Minimum Değer (Zorunlu)
AMax     =>  Maksimum Değer (Zorunlu)
*)

Verilen Değere Sınır Vermek:

Uses’da Math olmalıdır.

EnsureRange(AValue, AMin, AMax);
(*
AValue  =>  Sayı (Zorunlu)
AMin      =>  Minimum Değer (Zorunlu)
AMax     =>  Maksimum Değer (Zorunlu)
Eğer Sayı minimum değerden küçükse sonuç olarak minimum değer döner,
Eğer Sayı maksimum değerden büyükse sonuç olarak maksimum değer döner,
Eğer Sayı minimum değer ile maksimum değer arasındaysa sonuç olarak Sayının kendisi döner.
*)

İki Sayının Karşılaştırılması : 

Uses’a Math ekliyoruz.

// ***** Benzerlik *****
SameValue(A, B, Sınır);
(*
A,B => kontrol edilecek sayılarımız.(Zorunlu)
Sınır => maks. benzerlik sınırı.(Zorunlu)
Eğer A ve B arasındaki fark verilen sınır dan küçükse True döner, Değilse False.
*)
// ***** Karşılaştırma *****
CompareValue(A, B);
(*
A,B=> karşılaştırılacak sayılarımız.(Zorunlu)
Sonuç;
(A = B) => 0
(A > B) => 1
(A < B) => -1
*)
//Diğer Versiyonu;
CompareValue(A, B,Sınır);
(*
A,B=> karşılaştırılacak sayılarımız.(Zorunlu)
Sınır => maks. benzerlik sınırı.(Zorunlu)
Sonuç;
Öncelikle Farkı alınır ve fark verilen sınırdan küçükse => 0
Değilse;
(A > B) => 1
(A < B) => -1
*)

Sayının Pozitif, Negatif veya Nötr Olduğunun Kontrolü : 

Uses’a Math Ekleyin…

Sign(Değer);
(*
Eğer verilen değer negatifse -1, Pozitifse +1, Nötr(Sıfır) ise 0 döner.
*)

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply