Delphi’de Matematik : Rastgele Sayı

Bu yazımda Rastgele sayı üretmek/seçmek konusundan bahsedeceğim.

En basit haliyle;

var
sayi:Integer;
begin
sayi:=Random(50);
ShowMessage(IntToStr(sayi));
end;

Random(50); 0dan 50ye kadar rastgele bir sayı üretir. ama bu genellikle 0 gelir. Çünkü Random komutu tek başına kullanıldığında başlangıç değeri olarak 0’ı esas alır. Randomize; dediğimiz zaman saati esas alır gibi diyebiliriz.Yani aslında saati esas almaz. Ben örnek olsun diye dedim. Bu yüzden Randomize komutunu kullanırsak, gerçekten rastgele sayılar elde ederiz. Yani;

var
sayi:Integer;
begin
Randomize;
sayi:=Random(50);
ShowMessage(IntToStr(sayi));
end;

Bu şekilde daha sağlıklı sayılar elde edeceğiz. Bunların dışında, istediğimiz aralıkta sayı üretmenin yolu da şudur;

var
sayi:Integer;
begin
sayi:=RandomRange(20,30);//20 ile 30 arasında sayı üretir. (uses'da math olmalıdır.)
//Bunu RandomRange(30,20); olarakda kullanabilirsiniz. Fark etmez...
ShowMessage(sayi);
end;

Bir dizi içerisinden rastgele sayı seçmek için;

var
intDizi: array [0..10] of integer;
sayi:integer;
begin
//dizi elemanlarına değer atamalısınız.
sayi:=RandomFrom(intDizi);
ShowMessage(IntToStr(sayi));
end;

Tags: , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply