Delphi’de Matematik : Diziler

Bu yazımda Diziler (array) üzerinde matematik yapacağız.

Bir Dizinin En Küçük ve En Büyük Değerleri : 

Başlıktan anlaşılabileceği gibi Reel sayı veya Tam sayı dizileri içindir. Gayet basittir. (Uses’da Math olmalıdır.)

//Maksimum Değer
MaxValue(dizi);//Reel sayı dizisi için.
MaxIntValue(dizi);//Tam sayı dizisi için.
//Minimum Değer
MinValue(dizi);//Reel sayı dizisi için.
MinIntValue(dizi);//Tam sayı dizisi için.

Dizideki Değerlerin Toplamı ve Karesi : 

Uses’da Math olmalıdır.

//Sadece Toplam için;
Sum(dizi);//reel sayı için
SumInt(dizi);//tam sayı için.
//Karelerinin Toplamı için;
SumsOfSquares(dizi);
var
toplam,karetoplam: Extended;
begin
//Hem sadece toplamı Hem karelerinin toplamı için;
SumsAndSquares(dizi,toplam,karetoplam);
(*
bu işlemden sonra;
- sadece toplamı, toplam değişkenine,
- karelerinin toplamı, karetoplam değişkenine atanır.
*)
end;

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply