Delphi’de Bileşenler (Component)

Nedir bu bileşen/component kavramı? bunlar Delphi’de ki mutlaka olmalı olanlardandır. Tool palette dediğimiz bizim paletimizden sürükleyip forma koyduğumuz parçacıklar 🙂 Görsel olanlara VCL denir. “Görsel olmayan var mı?” derseniz, en basitinden System sekmesinde TTimer a bakabilirsiniz. Öncelikle bazı terimlerin anlamından bahsedeceğim.

Property : Bir bileşenin özellikleri örneğin bir Label’ın etiketi.

Event : Bir bileşenin olayları örneğin bir Button’ın tıklandığında yapılacak işlem.

Parent : Bir bileşenin içinde bulunduğu bileşendir. Örneğin, iki bileşenimiz var biri Panel1(TPanel) ve Button1(TButton) Button1 Panel1 in içerisinde bulunuyor. Button1’in Parent i Panel1’dir.

Bazı Properties(Özellikler) :
ActiveControl : Form ilk geldiğinde aktif olan bileşen ismi.
Align:
Formun belirli kısmında daim kalması için (mesela alLeft seçerseniz formun sol tarafını boydan boya kaplar).
Alignment : Yatay hizalama.
AlignWithMargins : Verilen marginlere göre align yapma imkanı sağlar.
Anchors : Sabit kalınacak konum (akRight seçtiniz diyelim, formu boyutlandırdığınızda sağ a olan uzaklık sabit tutulacaktır.)
AutoSize : yükseklik ve genişliği otomatik boyutlandırma.
BiDiMode : Sağdan sola doğru yazılan diller(Arapça, İbranice vs.) için sağdan sola doğru okuma imkanı tanır.
Caption : Etiketimizi buraya yazıyoruz.
CharCase : Girilen metnin küçük/büyük harf durumunu ayarlar.
ClientHeight : Formun çerçeve hariç sadece bizim kullandığımız kısmın yüksekliği.
ClientWidth : Formun çerçeve hariç sadece bizim kullandığımız kısmın genişliği.
Color : Arkaplan rengi.
Constraints :
Maksimum ve minimum Genişlik/yükseklik değerleri.
Ctl3D : 3 boyutlu görünüm verir.
Cursor : Mouse o nesne üzerindeyken ki cursor(imleç).
DragCursor : Nesne taşıma (Drag) işlemi esnasındaki cursor(imleç).
DragKind : Dock seçerseniz Drag işlemini yaparken Dock muamelesi yapar.
DragMode : Nesne taşıma (Drag) işleminin yöntem seçimi.
Enabled : Bileşeni aktif veya pasif yapar.
Font : Yazı fontu.
Height :
Yükseklik.
Hint : 
Mouse ile üzerine geldiğimizde görünen mesaj.
ItemHeight : Satır yüksekliği.
Items : Satırlar.
Layout : Dikey hizalama.
Left : Sol tarafa olan uzaklık.
Lines : Metin.
Margins : Sağ, sol, üst ve alttan bırakılacak boşluk miktarı.
Name : Nesne ismi.
NumbersOnly : Sadece sayılara izin verir.
ParentBiDiMode : BiDiMode propertysini parent bileşenden alır.
ParentColor : Color propertysini parent bileşenden alır.
ParentCtl3D : Ctl3D propertysini parent bileşeninden alır.
ParentCustomHint : CustomHint propertysini parent bileşenden alır.
ParentDoubleBuffered : Ctl3D propertysini parent bileşeninden alır.
ParentFont : Font propertysini parent bileşenden alır.
ParentShowHint : ShowHint propertysini parent bileşenden alır.
PasswordChar : Girilen metnin görünen karakteri.
ShowHint : Hint’i açıp kapatmak için.
TabOrder : Tab tuşu ile o bileşene kaçıncı sırada gelineceğidir.
Text : İçerisine girilen metin.
TextHint :
İçerisinde metin yokken görünecek metin.
Top : Üst kısıma olan uzaklık.
TransparrentColor : Formun transparrent olacağı renk TransparrentColorValue ile seçilir eğer bunu True yaparsanız etkinleşir.
TransparrentColorValue : Formun transparrent olacağı renktir.
Transparrent :
Arka planı transparrent yapmak için.
Visible : Görünür/Gizli yapmak için.
Width : Genişlik.
WordWrap : Sözcük kaydır (Satıra sığmayan sözcükleri bir alt satıra taşır)

Tags: , , , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply