Delphi ile DataSnap Client oluşturmak

Arkadaşlar merhaba, bir önceki yazımda DataSnap Server oluşturmuştuk burada da Client oluşturacağız.

Bir önceki yazımı okumayanlar için: http://akcakir.net/delphi-ile-datasnap-server-olusturmak/

Anlatmaya başlamadan önce boş bir “VCL Forms Application” oluşturuyoruz.

Forma bir adet TSQLConnection koymakla başlayalım. TSQLConnection’ın ConnectionName özelliğini DataSnapCONNECTION seçiyoruz, Params kısmında ise Sunucumuza ait Host ve Port bilgilerini giriyoruz. Bunları yaptıktan sonra Connected özelliğini True yaparak bağlanıyoruz.

Şimdi bu TSQLConnection bileşenimize sağ tıklayarak “Generate DataSnap client classes” diyoruz. Bu sayede sunucuda Server Methods’da fonksiyonlarımız vardı hatırlarsanız onları kullanmak için aracı bir sınıf oluşacak yeni bir Unit içinde.

Uses’a bu yeni oluşan Unit’i ekleyelim. Sonra da Public bloğumuz altında

  public
    SM:TServerMethods1Client;

şeklinde tanımlayalım. Bu tanımdan sonra bunun Create ve Free edilmesi kalıyor. Bunlarıda SQLConnection’ın AfterConnect ve BeforeDisconnect olaylarında yapacağız.

AfterConnect olayına;

procedure TForm1.SQLConnection1AfterConnect(Sender: TObject);
begin
  SM:=TServerMethods1Client.Create(SQLConnection1.DBXConnection);
end;

BeforeDisconnect olayına;

procedure TForm1.SQLConnection1BeforeDisconnect(Sender: TObject);
begin
  FreeAndNil(SM);
end;

Yazdıktan sonra ReverseString fonksiyonuyla bir örnek yapalım. Bunun için forma 1 adet TEdit 1 adet TButton koyalım ve TButton bileşeninin onClick olayına;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  ShowMessage(SM.ReverseString(Edit1.Text));
end;

Yazalım ve programımızı çalıştıralım. Butona basınca Edit’e yazdığınızı ters çevirdiğini göreceksiniz. Üstelik bunu Server uygulamasına bağlanıp, yazdığınızı gönderip sonra da Server’ın ters çevirip size geri göndermesiyle yapıyor. Vay canına 😀

Yeni yazılarda görüşmek üzere!

Tags: , , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply